ข่าวบริหารงานบุคคล
     
ข่าวบริหารงานบุคคล แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2/2557
   
 
   แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2/2557
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 11 กันยายน 2557