ข่าวบริหารงานบุคคล
     
ข่าวบริหารงานบุคคล การคิดคะแนน ตามแบบ ปผ.1-3
   
 
   การคิดคะแนน ตามแบบ ปผ.1-3
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 11 กันยายน 2557