ข่าวบริหารงานบุคคล
     
ข่าวบริหารงานบุคคล แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ และให้ข้าราชการช่วยราชการ
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 มกราคม. 2562