วาระการประชุม
     
วาระการประชุม สรุปประเด็นการมอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้แก่นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ เมื่อระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 มกราคม. 2564