หนังสือสั่งการ (จังหวัด)
     
หนังสือสั่งการ (จังหวัด) เรื่อง แจ้งส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ในไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 11 สิงหาคม 2564