หนังสือสั่งการ (จังหวัด)
     
หนังสือสั่งการ (จังหวัด) เรื่อง แนวทางการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรในการปฏิบัติภารกิจการนำเข้าข้อมูลด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 กันยายน 2564