หนังสือสั่งการ (จังหวัด)
     
หนังสือสั่งการ (จังหวัด) การยกเลิกระบบประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองเงินกู้สามัญและเปปลี่ยนไปใช้ระบบเดียวกับการช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 ตุลาคม 2564