ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลทั่วไป (เพศชาย) เพื่อคัดเลือกและบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรัง
   
 
   

จังหวัดตรังมีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป (เพศชาย) เพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรัง ทดแทนอัตราว่าง ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2564   เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรัง ที่ 1 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 ตุลาคม 2564