หนังสือสั่งการ (จังหวัด)
     
หนังสือสั่งการ (จังหวัด) เรื่อง แจ้งส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในห้วง 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 ตุลาคม 2564