ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎี (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคปฏิบัติ(ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบบุคคลทั่วไป (เพศชาย) เพื่อคั
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564