หนังสือสั่งการ (จังหวัด)
     
หนังสือสั่งการ (จังหวัด) เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2564