ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป (เพศชาย) เพื่อคัดเลือกและบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรัง
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2564