ข่าวบริหารงานบุคคล
     
ข่าวบริหารงานบุคคล ดัชนีชี้วัดรายบุคคลของที่ทำการปกครองจังหวัด
   
 
   ดัชนีชี้วัดรายบุคคลของที่ทำการปกครองจังหวัด สามารถคัดเลือกตัวชี้วัด4-6 ตัวชี้วัด
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 ธันวาคม 2552