ข่าวบริหารงานบุคคล
     
ข่าวบริหารงานบุคคล รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPI Template)ของจังหวัด
   
 
   รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPI Template)ของจังหวัด ตำแหน่งปลัดจังหวัด จ่าจังหวัด
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 ธันวาคม 2552