ข่าวบริหารงานบุคคล
     
ข่าวบริหารงานบุคคล การรายงานผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล
   
 
   การรายงานผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2553
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 31 มีนาคม 2553