ข่าวบริหารงานบุคคล
     
ข่าวบริหารงานบุคคล หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
   
 
   ปค.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประเภททั่วไปสังกัดกรมการปกครอง  โดยให้ใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 เป็นต้นไป
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 ธันวาคม 2554