อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6
ตรังทั้งเมืองหาอะไรก็เจอ
 
QRCODE : ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง
วันนี้ :
12 คน
เมื่อวาน :
80 คน
เดือนนี้ :
3,490 คน
เดือนที่แล้ว :
4,069 คน
ปีนี้ :
7,559 คน
ปีที่แล้ว :
42,608 คน
Online: 2 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.237.178.91
15. ก.ย. 2549
 
 
 
 
ระบบรับ-ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง 2564
 
จำนวนหนังสือ 125 รายการ
วันที่ ข้อความ
กลุ่มงาน
รายการ
เลขที่หนังสือ
หนังสือลงวันที่
วันที่ลงเว็บไซต์
ศอ.จอส.พระราชทา
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0018.1/ว 45
25 ก.พ. 2564
25 ก.พ. 2564
ปกครอง
ที่ ตง 0018.1/ว1223
24 กุมภาพันธ์ 2564
24 ก.พ. 2564
กลุ่มงานปกครอง
ตง 0018.1/6
24 กุมภาพันธ์ 2564
24 ก.พ. 2564
กลุ่มงานปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0018.1/ว 44
23 ก.พ. 2564
23 ก.พ. 2564
ศอ.ปส.จ.ตรัง
ตง 0018.2 (ศอ.ปส.จ.)/ว.1202
23 กุมภาพันธ์ 2564
23 ก.พ. 2564
ศอ.ปส.จ.ตรัง
ตง 0018.2 (ศอ.ปส.จ.)/ว.1201
23 กุมภาพันธ์ 2564
23 ก.พ. 2564
ปกครอง
ตง 0018.1/27
23 กุมภาพันธ์ 2564
23 ก.พ. 2564
ปกครอง
ตง 0018.1/ว 142
22 กุมภาพันธ์ 2564
23 ก.พ. 2564
ปกครอง
ตง 0018.1/ว 138
22 กุมภาพันธ์ 2564
22 ก.พ. 2564
ปกครอง
ด่วนที่สุด ตง 0018.1/136
22 กุมภาพันธ์ 2564
22 ก.พ. 2564
ปกครอง
ตง 0018.1/ว 139
22 กุมภาพันธ์ 2564
22 ก.พ. 2564
ความมั่นคง
ตง 0018.2/ว 1121
19 กุมภาพันธ์ 2564
19 ก.พ. 2564
กลุ่มงานปกครอง
ตง0018.1/131
18 กุมภาพันธ์ 2564
19 ก.พ. 2564
กลุ่มงานปกครอง
ตง0018.1/ว1083
18 กุมภาพันธ์ 2564
18 ก.พ. 2564
ศอ.จอส.พระราชทา
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0018.1/ว 38
17 ก.พ. 2564
17 ก.พ. 2564
กลุ่มงานปกครอง
ตง0018.1/1805
16 กุมภาพันธ์ 2564
16 ก.พ. 2564
กลุ่มงานปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0018/ว119
16 กุมภาพันธ์ 2564
16 ก.พ. 2564
กลุ่มงานปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0018.1/ว 35
16 ก.พ. 2564
16 ก.พ. 2564
กลุ่มงานปกครอง
ตง0018.1/ว975
15 กุมภาพันธ์ 2564
15 ก.พ. 2564
การเงินและบัญชี
ตง 0018.3/0116
15 กุมภาพันธ์ 2564
15 ก.พ. 2564
 
 
 
 
ช่วยราชการ :อ่าน22 คน